Terugblik 2014

In 2014 hebben de vrijwilligers van K.I.D.S. en de medewerkers in de opvanghuizen zich ingezet om de kinderen een veilig en prettig thuis te geven. K.I.D.S. biedt de kinderen onderdak in goed onderhouden huizen en voorziet hen van gezonde maaltijden, medische verzorging en scholing.

De belangrijkste taak van K.I.D.S. is de opvang en dagelijkse verzorging van de kinderen in de opvanghuizen. In 2014 kostte de basisverzorging van een kind gemiddeld USD 830,- per jaar. Dit is een stijging van de kosten ten opzichte van 2013, toen de basiszorg circa USD 725,– per kind kostte. Deze toename is het gevolg van de stijgende kosten van het levensonderhoud in het Vietnam en de daar aan gerelateerde stijging van de salariskosten voor de medewerkers in de opvanghuizen. Ook de ongunstige wisselkoers van de Vietnamese dong ten opzichte van de dollar draagt bij aan hogere kosten. Naast de kosten voor de basiszorg maakt K.I.D.S. jaarlijks extra kosten, onder andere voor aanvullende cursussen en (examen)trainingen voor de kinderen en voor een korte vakantie in de warme zomermaanden. Ook de kosten voor (groot)onderhoud aan de huizen zijn niet in het basisbudget meegerekend. De gemiddelde kosten in het SPI Study House waren hoger (circa USD 2.368,– per jongere) onder andere door de relatief duurdere huisvesting en opleidingen die de studenten volgen. Naast bovengenoemde kosten probeert K.I.D.S. bij te springen in gevallen van nood.

the boys from Sunlight House in their classroom

Het aantal kinderen dat verzorgd wordt in de opvanghuizen fluctueert het hele jaar door, kinderen die terug kunnen naar hun familie gaan terug en nieuwe kinderen stromen in. Gemiddeld verblijven circa 115 kinderen in de vijf huizen. Eind 2014 lag het aantal iets lager op 106 kinderen. Bijna alle kinderen gingen naar school. Incidenteel lopen kinderen een stage, of krijgen ze onderwijs in het opvanghuis, bijvoorbeeld omdat ze analfabeet zijn op het moment dat ze in een K.I.D.S. huis komen wonen. Meerdere kinderen hadden in 2014 bijles of kregen speciale examentrainingen.

Doelstellingen 2014

De doelen die K.I.D.S had gesteld voor 2014 zijn voor een belangrijk deel gerealiseerd. Extra aandacht is besteed aan de kwaliteit van de Engelse lessen. De kids in Sunflower House en Lemongrass House krijgen 3x per week Engelse les via AMIS (Australian American International School). De kosten hiervan bedragen USD 280,– per maand per huis. De kids in Sunflower House zijn met deze Engelse les gestart per 1 juli en in Lemongrass House per 1 december. Voor beide huizen is een contract met AMIS afgesloten van een jaar. In de overige huizen krijgen de kinderen 2-3 per week Engelse les van professionele Vietnamese docenten.

Na de zomer is gestart met een vrijwilligers project van de British Council: “Premier Skills English”. Speciaal door de British Council getrainde vrijwilligers komen 1x per week naar de huizen toe om de kinderen Engelse les te geven. Deze lessen hebben een speels karakter en zijn bedoeld om de kinderen vertrouwd te maken met de Engelse taal en hen meer zelfvertrouwen te geven om de taal te spreken. De vrijwilligers van de British Council geven les in Lotus Kids House, Lemongrass House en Sunlight House en vanaf 2015 ook in Sunflower House.

English lessons in KIDS house

Over het algemeen verkeren de kinderen in de opvanghuizen in goede gezondheid. In 2014 bezochten meerdere kinderen een arts en hadden medicatie nodig, bijvoorbeeld bij hardnekkige hoest, griep e.d. Een jongen in Sunlight House brak zijn arm tijdens het voetballen. Speciale aandacht was er voor een drietal nieuwe kinderen die psychische problemen hadden; een meisje in Sunflower House en twee jongens in Sunlight House. Deze kinderen hebben een bezoek gebracht aan een psycholoog. Alle drie maken het inmiddels goed. Het wonen in een veilige omgeving en het contact met andere kinderen lijkt op een positieve wijze bij te dragen aan hun verdere ontwikkeling.

Eind 2014 woonden 8 meisjes in het SPI House en één studente volgde via K.I.D.S. een vervolgopleiding en woonde bij haar familie. De doelstelling om het aantal meisjes in het SPI uit te breiden is daarmee niet behaald. Dit had te maken met het feit dat bijna geen meisjes doorstroomden vanuit de andere KIDS opvanghuizen of uit andere WOCA huizen. Voor 2015 is de planning dat vijf meisjes uit de opvanghuizen door zullen stromen naar het SPI House. Of dit daadwerkelijk lukt is afhankelijk van de vraag of ze hun examens halen en of ze toegelaten worden tot de gewenste vervolgopleiding.

SPI-studyhouse-schooltassen

De hoogtepunten van 2014:

  • In de zomervakantie hebben de kinderen genoten van een korte vakantie aan het strand of in de bergen.
  • Na de zomer is de British Council gestart met het project “Premier Skills English”. Onder begeleiding van speciaal opgeleide Vietnamese vrijwilligers krijgen de kinderen 1x per week Engelse les.
  • Een groep tandartsen van Dental Clinics reisde in november naar Ho Chi Minh City en verleende tandheelkundige zorg aan alle kinderen.
  • De KIDS brachten op uitnodiging van chef Sakal Phoeung van het Sofitel Saigon een bezoek aan het hotel en maakten zelf lekkernijen van chocolade. Sakal Phoeung en drie collega-chefs kookten een heerlijk charity diner. De opbrengst kwam ten goede aan K.I.D.S..


rss-feed