Stichting K.I.D.S. (Kids in Distress) heeft als doel de opvang, verzorging en scholing van straatkinderen in Vietnam. Wij doen dit door het opzetten van opvanghuizen voor straatkinderen. Zo zorgt K.I.D.S. voor een menswaardig bestaan, een opleiding en een gelukkige jeugd voor ruim 115 kinderen uit de sloppen van Ho Chi Minh City.

Hoe helpen wij?

Het idee is heel simpel en zo zien we het graag. K.I.D.S werft en beheert het geld dat nodig is voor de (medische) verzorging, opleiding en huisvesting van de straatkinderen. In Ho Chi Minh City werkt K.I.D.S. samen met de WOCA. Deze lokale liefdadigheidsorganisatie ziet ter plaatse toe op de exploitatie van de opvanghuizen en de juiste besteding van het geld.

Geen strijkstok

100% van het geld dat K.I.D.S. inzamelt komt ten goede aan de kinderen. Er is geen strijkstok: de bestuursleden en alle andere vrijwilligers doen hun werk geheel belangeloos. Gemaakte reis- en verblijfkosten om in Vietnam ter plekke te controleren, betalen de bestuursleden uit eigen zak. De kosten in Nederland blijven beperkt tot wat noodzakelijke bank- en webhosting-kosten.