KIDS Benefiet Walking Dinner

Op 27 november 2011 organiseerde KIDS voor de eerste maal het KIDS Walking Dinner. Een culinaire avond van topniveau in de prachtige concertzaal van Koningskinderen in Bussum. De sfeer was ongedwongen en gezellig. De ruim 150 gasten genoten van het heerlijke eten, de wijn en boden enthousiast op de veilingstukken die werden aangeboden. Het eten werd verzorgd door de bekende G6 restaurants (Aan de Poel, Lute, het Bosch, Eau de Vie, Visaandeschelde, Elkaar en Julius), de wijnen door Bacchantes en de muziek door Dennis van der Geest.

De Stichting bedankt alle gasten voor hun deelname aan het Walking Dinner. Even zoveel dank gaat uit naar de sponsors, die belangeloos aan de avond hebben meegewerkt en/of veilingstukken hebben aangeboden. Zonder hun hulp en inbreng had KIDS deze avond niet kunnen organiseren. De opbrengst van het Walking Dinner bedroeg bijna € 50.000,-. Het bedrag komt geheel ten goede aan de opvanghuizen van KIDS.

rss-feed