Terugblik 2013

Ook in 2013 hebben de vrijwilligers van K.I.D.S. en de lokale medewerkers hard gewerkt om de kinderen een veilig en prettig thuis te geven. K.I.D.S. biedt de kinderen onderdak in schone en goed onderhouden huizen en voorziet hen van gezonde maaltijden, medische verzorging en scholing. Lees hier wat we, dankzij de gulle giften van de sponsors en de inzet van vrijwilligers, hebben bereikt.

De belangrijkste taak van KIDS is de opvang en dagelijkse verzorging van de kinderen in de opvanghuizen. In 2013 kostte de basisverzorging van een kind gemiddeld € 560,– per jaar. Dit is een stijging van de kosten ten opzichte van 2012, toen de basiszorg circa € 520,- per kind kostte. Deze toename is het gevolg van de stijgende kosten van het levensonderhoud in Vietnam en de daar aan gerelateerde stijging van de salariskosten voor de medewerkers in de opvanghuizen. Naast de kosten voor de basiszorg maakt K.I.D.S. jaarlijks extra kosten, onder andere voor aanvullende cursussen en (examen)trainingen voor de kinderen en voor een korte vakantie in de warme zomermaanden. Ook de kosten voor (groot)onderhoud aan de huizen zijn niet in het basisbudget meegerekend. De gemiddelde kosten in het SPI Study House waren hoger (€ 2.140,- per jongere) onder andere door de relatief duurdere huisvesting en opleidingen die de studenten volgen. Naast bovengenoemde kosten probeert K.I.D.S. bij te springen in gevallen van nood. Zo heeft de stichting in 2013 een operatie betaald voor één van de medewerkers van een opvanghuis, die hiervoor zelf niet de financiële middelen had.

Doelen 2013 grotendeels gerealiseerd

De doelen die K.I.D.S, had gesteld voor 2013 zijn voor een belangrijk deel gerealiseerd. Het aantal kinderen in het in 2012 opgerichte SPI huis, is toegenomen naar acht. Twee jongeren die hun middelbare school examen hebben behaald, zijn vlak voor de zomer gestart met een stage in een tandtechnische laboratorium. Zij worden in één jaar opgeleid tot tandtechnicus, waarmee ze een beter vooruitzicht hebben op een goede baan en een betere toekomst. Tevens heeft K.I.D.S. zich uitgebreid georiënteerd op de mogelijkheden om jongeren die na hun middelbare school een opvanghuis verlaten, een microkrediet te verstrekken om een eigen bedrijfje te beginnen. Het had de voorkeur van de stichting om een dergelijk initiatief op te zetten in samenwerking met bestaande microkrediet initiatieven. In praktijk blijkt dit voor de jongeren uit de opvanghuizen niet makkelijk te organiseren. De stichting blijft alert op mogelijkheden op dit gebied en zal in geval van nood kinderen op individuele basis helpen.

Fondsenwerving

Speciale aandacht verdienen de initiatieven die in 2013 zijn genomen om fondsen te werven voor K.I.D.S. Maar liefst drie grote charity events werden georganiseerd, waarvan de opbrengsten ten goede kwamen aan de kinderen in de opvanghuizen. Daarnaast kon K.I.D.S. rekenen op de (financiële) steun van vele kleine en grote sponsors. Fantastisch! Zonder de grote betrokkenheid van al deze sponsors zou K.I.D.S. haar werk voor de dakloze kinderen in Ho Chi Minh City niet kunnen doen.

Koks van de G6 in Ho Chi Minh City

De hoogtepunten van 2013:

  • In mei genoten ongeveer 100 gasten tijdens een charity avond in Ho Chi Minh City, van een heerlijk diner met een Hollands tintje. Er werd gekookt door chefs van de G6, een samenwerkingsverband/vriendenclub van 6 Amsterdamse restaurants. Een veiling completeerde de avond. De opbrengst kwam ten goede aan K.I.D.S.
  • Een jubileumjaar voor Sunflower House: in oktober bestond het 15 jaar. Het is hiermee het “oudste” huis van K.I.D.S.
  • Zoals elk jaar organiseerde Dental Clinics in oktober een benefietdiner “Dineren met topkoks”, waar maar liefst een record bedrag voor K.I.D.S. is opgehaald van bijna € 40.000,–!
  • Een groep tandartsen van Dental Clinics reisde in november naar Ho Chi Minh City en verleende tandheelkundige zorg aan alle kinderen.
  • Onder de naam “Saigon Supper Club” heeft een aantal vrijwilligers uit Ho Chi Minh City in november een fantastische benefietavond georganiseerd, waarvan de opbrengst geheel ten goede kwam aan de opvanghuizen. Ook hier werd het diner gekookt door de G6.
  • De website van K.I.D.S. is in het Engels vertaald.
rss-feed