Plannen 2015

Voor 2015 heeft K.I.D.S. een jaarplan gemaakt. Vanzelfsprekend staat de dagelijkse opvang en verzorging van de kinderen in de opvanghuizen hierin centraal. Extra aandacht wordt besteed aan de (vervolg)opleidingen van de kinderen, computervaardigheden en aan de Engelse lessen. Zo is K.I.D.S. voornemens om een educatie manager aan te stellen, die de kinderen op individueel niveau zal monitoren en begeleiden naar de juiste opleiding en/of stage. In het jaarplan wordt tevens een toelichting gegeven op de begroting voor 2015 en de werving van gelden. Lees hier het hele plan.(PDF)

Girls in the SPI house

rss-feed