Ontmoet de Kids

115 kinderen tussen 4 en 18 jaar leven veilig, worden verzorgd en krijgen onderwijs, heel normaal zou je zeggen…

Maar voor de straatkinderen in Ho Chi Minh City ziet het leven er heel anders uit. Veel van de kinderen in de opvanghuizen komen uit gebroken gezinnen. Hun vader of moeder kunnen simpelweg niet zorgen voor de opvoeding en de verzorging van de kinderen. Armoede, ernstige ziektes, verslaving, criminaliteit en detentie zijn vaak de oorzaak van de problemen. De kinderen zijn de dupe en komen op straat terecht. Dat de kinderen zich daar niet altijd correct gedragen moge duidelijk zijn, op straat overleven alleen de sterken. Over het algemeen komen ze dan ook al jong in aanraking met de politie. De politie heeft shelters, en van daaruit komen ze via de W.O.C.A. in één van onze huizen. Als er plaats is…

Opgroeien in huiselijke omgeving

Het beleid van K.I.D.S. is dat een kind het beste kan opgroeien in een huiselijke omgeving, bij familie. K.I.D.S. doet er dan ook alles aan om de kinderen na een rustperiode onder te brengen bij hun familie. Op die manier komen er weer plekken vrij in de opvanghuizen voor nieuwe kinderen. Het lukt niet altijd om kinderen bij familie onder te brengen. Dan blijft een kind voor langere tijd in een opvanghuis. Gemiddeld woont ongeveer de helft van de kinderen voor lange tijd in een opvanghuis, de andere helft is wisselend.